MOSILT
Mosilt i dag
Oscars hus
Vitsippstid i Pugabol
Mosilt
Gammalt och väderbitet - grannhuset
Pugabol
Mosilt
Mosilt
Pugabol
Mosilt 2003
Interiör 2003
Blomfägring 2003
Pugabol 2003
Entré då

Mosilt är en bygd som ligger mig varmt om hjärtat. Här föddes jag och här bodde min far med sin mamma, pappa och syskon. Det är vackert häruppe. Bokskogen, hagarna, ängarna och det gamla kulturlandskapet. Nu finns mina släktingar ej kvar, men bygden lever vidare ändå. Tack vare att en eregisk Halmstadbo tog över huset med den stora trädgåren. Så trots att så mycket har hänt med det gamla huset, så är det ändå som om att ingenting egentligen har hänt. Det är ändå samma gamla kära Mosilt.