Fåglarna
Strandskata och Skärfläcka

Fåglar jag stött på i hemtrakterna
Some birds from the home area


Gärdsmyg
Större Strandpipare
STrandskata
Röd Glada
Röd Glada
Kricka
Kärrsnäppa
Ormvråk
Nötväcka
Domherre hane
Svartmes
Domherre hane o hona
Blåmes
Bofink
Smådopping
Entita (Kärrmes)
Steglits
Salskrake
Blåmes och Talgoxe
Pilgrimsfalk
Råka
Knälsvan
Grå Häger
Kricka
Kricka i ruggning
Knipa hona
Ung Knölsvan
Sädesärla
Gulärla
Grönfink
Trut
Prutgås
Blåmes
Vigg hanne
Grå Häger
Steglitsar
Flygande Storskarv
Ung Gråtrut
Kärrsnäppa
Vitkindad gås
Ängspiplärka
Ladusvala
Gråtrut
Gravand
Tofsvipa
Strandskata
Tofsvipa
Skrattmås
Knölsvan
Grågädd
Gråhäger
Knipa
Storlom
Rosenfink
Gulsparv
Björktrast
Storskarv
Grönsiska
Blåmes
Sidensvans
Sädesärla
Talgoxe
Stare