Fåglarna

Fåglar jag stött på i hemtrakterna

Svartmes
Ormvråk
Nötväcka
Entita (Kärrmes)
Domherre hane
Domherre hane o hona
Blåmes
Bofink
Råka
Smådopping
Steglits
Salskrake
Blåmes och Talgoxe
Gärdsmyg
Vitkindade Gäss
Gärdsmyg
Knipa
Vitkindade gäss
Knipa
Vitkindad gås
Gråhäger
Ejder hona
Knölsvan
Grågädd
Gråhäger
Knipa
Storlom
Rosenfink
Gulsparv
Björktrast
Storskarv
Grönsiska
Blåmes
Sidensvans
Sädesärla
Talgoxe
Stare