Fåglarna

HALLAND I FOKUS

Fåglar jag stött på i hemtrakterna

Kärrsnäppa
Kärrsnäppa
Vitkindad gås
Ladusvala
Gravand
Skrattmås
Gråtrut
Tofsvipa
Strandskata
Tofsvipa
Starar
Strandskata
Storspov
Skrattmåsar
Gravand
Strandskata och Skärfläcka
Gärdsmyg
Gärdsmyg
Vitkindade gäss
Gråhäger
Vitkindade Gäss
Knipa
Knipa
Vitkindad gås
Ejder hona
Knölsvan
Grågädd
Gråhäger
Knipa
Storlom
Rosenfink
Gulsparv
Björktrast
Storskarv
Grönsiska
Blåmes
Sidensvans
Sädesärla
Talgoxe
Stare