About Me

Roland Johansson

Jag heter Roland Johansson och är den som står för denna sida.  Eftersom Fotografering är mitt största intresse och i synnerhet Naturen och dess möjligheter, så kommer det att visas en hel del bilder därifrån. 

Men här kommer även en del från resor och bilder från Halmstad Hammers, som är hockeylaget i mitt hjärta. Hoppas du ska hitta något kul att vila ögonen på. 

Som sagt på första sidan, så är sidan precis skapad och så småningom kommer det allt mer bilder här. 

My name is Roland Johansson and I am the owner of this site. Photo is my biggest hobby and because that you will see a lot of pictures from the Nature. But even pictures from the Hockeyteam: Halmstad Hammers. This site is just composed so there will soon come more and more pictures. 

Jag fotograferar md Sony och ett antal olika objektiv. Mina favritmål är Landskap - Blommor - Fåglar - Hockey - Diggiloo.

I photograph with Sony and some different lenses. 

Landscape - Flowers - Birds - Hockey - Diggiloo