Fåglar 3

Ännu mera fåglar 
Even more  birds, I have seen