Biskopstorp

BISKOPSTORP 

Biskopstorp är ett stort sammanhängande skogsområde som ligger mellan Kvibille och Oskarström, med Slättåkra i norr. Reservatet är ett av de största i Syd Sverige. Här finns mycket skog, mossar och en del småsjöar. Inom resrevatet finns det uppgjorda leder och rastplatser utmed stigarna. Även utanför reservatet finns mycket att se. 

DSC05475 biskopstorp slingan jan 2021 mosse water
DSC05472 biskopstorp slingan jan 2021 road
DSC05468 biskopstorp slingan jan 2021 is in pol
DSC05463 biskopstorp slingan jan 2021 mosse
DSC05456 biskopstorp slingan jan 2021
DSC05452 biskopstorp slingan jan 2021 blue gran
DSC05449 biskopstorp slingan jan 2021
DSC05446 biskopstorp slingan jan 2021 marie
DSC05446 biskopstorp slingan jan 2021 expro
DSC05445 biskopstorp slingan jan 2021 mossa tree