Gässlösa oktober 2021

Åter till Gässlösa Naturreservat, som ligger i Rolfstorp. Det är vacker ädellövsskog som omgärdar Stenån som ligger längst ned i en ravin. Här finns mycket att plåta och beskåda.